SKU
HI9813-6

Prenosni pH/EC merač sa CAL Check™ - HI9813-6

20.806,30 din.
Na lageru
Prenosni pH / EC merač HI9813-6 jednostavan je za upotrebu, vodootporan merač koji jednom pH sondom meri pH, provodljivost (EC), ukupne rastvorene čvrste materije (TDS) i temperaturu. HI9813-6 poseduje eksluzivnu HANNA instruments funkciju CAL CheckTM koja obaveštava korisnika kada je sondi potrebna kalibracija ili menjanje. Rad merača je pojednostavljen pomoću namenskih tastera za režime merenja koji se prikazuju na LCD-u i tastera za kalibraciju pH i EC u jednoj tački. Promenljivi faktor TDS konverzije osigurava da su vaši rezultati prvi put tačni.
  • 3 u jedan sonda sa pH, EC/TDS i temperaturnim senzorima.
  • CAL Check™ osigurava preciznost ovog pH i EC merača.
  • Odličan za hidroponske namene, akvarijume i ribnjake.

Prenosni pH/EC merač

Prenosni pH / EC merač HI9813-6 ima veliki LCD koji prikazuje ili pH, EC, TDS ili temperaturu, zajedno sa uputstvima za upotrebu. Očitavanja pH vrednosti prikazuju se sa rezolucijom 0,1 i tačnošću od /- 0,1 pH, dok se očitavanja EC i TDS prikazuju sa rezolucijom 0,01 mS / cm i 1 ppm (mg / L) i tačnošću od 2% u punoj skali. EC opseg HI9813-6 je od 0,00 do 4,00 mS / cm, a TDS je od 0 do 1999 ppm. Koeficijent korekcije temperature (β) je fiksiran na 2% / oC i omogućava automatsko merenje EC i TDS kompenzovanih temperaturom. Prenosni pH / EC merač HI9813-6 je osnovni pH / EC / TDS merač koji se ručno kalibriše u jednu tačku uz pomoć dva trimera. pH se kalibriše na pH 7,01, dok je EC / TDS kalibracija na 1,41 mS / cm (1413 µS / cm) ili 1500 ppm. Veliki LCD ekran prikazuje bateriju i pomoć na ekranu u vidu poruka. Isporučena sonda HI1285-6 sa polipropilenskim telom, je pojačana pH elektroda sa ugrađenim EC / TDS i temperaturnim senzorima. Pojačalo za pH elektrodu onemogućava smetnje od vlage i električne buke iz uobičajenih izvora, uključujući motore, prigušnice ili pumpe. HI9813-6 je svestran merač za poljoprivredu, stakleničku industriju i industriju hidroponike.

Prenosni pH / EC merač HI9813-6 kombinovani merač pH i provodljivosti takođe nudi funkciju CAL Check ™ koja upozorava korisnika na problem sa pH elektrodom. Ova karakteristika je važna za kupce koji kalibrišu samo na pH 7,0; ako dođe do preloma na pH staklu elektrode, pH metar će uvek pokazivati pH 7,0 bez obzira na rastvor koji se meri. To može biti pogubno za osobu koja kalibriše na pH 7,0 i uzima očitavanja uzoraka sa očekivanim pH 7,0. Korisnik nikada neće biti svestan da postoji problem sa elektrodom. To rezultira netačnim pH merenjima, koji mogu da budu veoma štetni za useve. Postavljanje elektrode HI1285-6 pH / EC u rastvor HI50021 CAL Check ™ pomaže korisnicima da utvrde da li sondu treba kalibrisati, očistiti ili zameniti. Kada se sonda postavi u rastvor, korisnik treba da pritisne taster „Check“. pH TDS merač pokreće CAL Check ™ dijagnostiku i prikazuje „Probe is OK“ ili „Clean probe and Calibrate“ (Sonda je u redu, Očisti i kalibriši sondu). Ako je očitavanje oko pH 4,0 kada se sonda postavi u rastvor, znači da je sonda polomljena/pokvarena i da je treba zameniti.

HI1285-6 polipropilenska pojačana pH elektroda sa ugrađenim EC / TDS i temperaturnim senzorima

HI9813-6 se isporučuje sa polipropilenskom sondom za pH / EC / TDS / temperaturu. Senzori pH, EC, TDS i temperature smešteni su u jednom telu koje se povezuje sa meračem uz pomoć DIN konektora.

Pojačana pH elektroda.

Kolo pH elektrode ima ugrađeno pojačalo koje će smanjiti efekte električne buke na merenje pH visoke impedanse. Primeri izvora električne buke uključuju motore, balaste i pumpe koji su uobičajeni u plastenicima.

Amperometrijski EC/TDS senzor

EC/TDS očitavanja se vrši uz pomoć amperometrijskog senzora. Na senzor se primenjuje naizmenični napon, a količina struje koja prolazi između dve igle od nerđajućeg čelika zavisi od broja prisutnih soli (đubriva). Što je veća koncentracija soli prisutna, biće veća i provodljivost.

Polipropilensko telo

Polipropilensko sonda sadrži sve senzore u jednom telu koje je izdržljivo. Sonda koristi gel kao elektrolit te joj nije potrebno održavanje tog tipa. Ne treba ga povremeno dopunjavati.

  • 3 senzora u jednoj sondi
  • Unapred pojačana elektroda da bi se obezbedila otpornost na električne šumove.
  • Gelom punjena pH elektroda koja ne zahteva posebno održavanje.

Specifikacije:

Ime Detalji:
sku HI9813-6
pH opseg 0.0 do 14.0 pH
pH Rezolucija 0.1 pH
pH tačnost (@25°C/77°F) ±0.1 pH
pH kalibracija ručna, jedna tačka
Temperaturni opseg 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F
Temperaturna rezolucija 0.1°C
Temperaturna tačnost (@25°C/77°F) ±0.5°C /±1°F
EC opseg 0.00 do 4.00 mS/cm
EC Rezolucija 0.01 mS/cm
EC tačnost (@25°C/77°F) ±2% F.S.
EC kalibracija ručna u jednoj tački sa trimerom
TDS opseg 0 do 1999 ppm (mg/L)
TDS rezolucija 1 ppm (mg/L)
TDS Tačnost (@25°C/77°F) ±2% F.S.
TDS konverzioni faktor Promenljiva na osnovu očitavanja od 0,56 do 0,72 prema TDS 442 krivoj za prirodnu vodu
Temperaturna kompenzacija automatska 0 do 50°C (32 do 122°F) sa β=2%/°C tipična
Napajanje 1 x 9V alkalne
Potrošnja oko 150 sati kontinuirane upotrebe
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzije 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”)
Težina 230 g (8.1 oz)
Informacije o isporuci Isporučuje se sa sondom HI1285-6 pH / EC / TDS / ° C sa Cal-CheckTM, kesicom puferskog rastvora HI70007 pH 7,01 (1), kesicom sa kalibracionim rastvorom HI70442 1500 ppm (1), kesicom za kalibracioni rastvor 1413 µS / cm (1) , kesicama rastvora za čišćenje elektroda (2), kesicama rastvora za proveru kalibracije HI50021 (2), 9V baterija, uputstva i robusna torba za nošenje.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Palmotićeva 20a — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2021 Sva prava zadržana